Πώς να κάνετε μια προφορική άσκηση (el)

Greek Language Oral Response Directions.

Categories :Oral Response, Test Takers

 

VIDEO TRANSCRIPT 

Αυτό το βίντεο θα σας δείξει πώς να απαντάτε σε μια άσκηση που απαιτεί προφορική απάντηση.

This video will show OWL Test Takers how to complete an online oral response question using the OWL Test Management System. THIS IS A SAMPLE AND MAY NOT APPLY TO THE SETTINGS ON YOUR CUSTOM BUILT ONLINE EXAM.

;